eduardmiquel.com utilitza cookies amb la finalitat de millorar els seus serveis, facilitar la navegació, mantenir la seguretat, facilitar l’accés a les preferències personals i seguir el seu ús al lloc web.

En compliment de la Llei 15/99 LOPD, les dades personals de l’usuari seran incloses i conservades en un fitxer propietat d’Eduard Miquel. L’usuari podrà exercir en qualsevol moment els drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació de les seves dades adreçant-se a info@eduardmiquel.com.

L’usuari s’obliga, amb caràcter general, a utilitzar eduardmiquel.com de conformitat amb la llei i haurà d’abstenir-se d’utilitzar-los en qualsevol forma que pugui impedir, causar danys o deteriorar el normal funcionament de eduardmiquel.com per part dels usuaris o que pogués lesionar o causar danys als béns i drets d’Eduard Miquel o qualsevol tercer. Eduard Miquel no es responsabilitza del mal ús que els usuaris puguin fer dels continguts publicats a eduardmiquel.com.

Tots els elements i continguts d’eduardmiquel.com estan protegits per drets de propietat intel·lectual i industrial d’Eduard Miquel.

L’usuari i Eduard Miquel se sotmeten per a la resolució de conflictes, i amb renúncia a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals de Reus i a la legislació corresponent.

Aquesta web utilitza cookies per millorar la teva experiència de navegació. Més informació

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close